Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 1/2009 Publicat Joi, 12.03.2009

DISPOZIŢIA Nr. 274 din 12.03.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 30/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea planului de investitii pe anul 2009 pe domeniul public al orasului Sântana concesionat companiei de apa arad s.a

Hotărârea 29/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea includerii orasului Sântana in cadrul programului pilot locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Hotărârea 28/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Trecerea unui imobil din inventarul cuprins in proprietatea privata a orasului Sântana in inventarul ce cuprinde proprietatea publica a orasului Sântana

Hotărârea 27/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 26/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2009 Publicat Miercuri, 18.02.2009

DISPOZIŢIA Nr. 188 din 18.02.2009 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Santana

Hotărârea 25/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea infiintarii unui birou de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice care vor desfasura activitati economice prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor legii nr. 300/2004

Hotărârea 24/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Darea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiilor , terenul situat in Sântana, strada Muncii, nr.53 c, evidentiat in cf nr. 5200 Sântana top 572-574/1 in suprafata de 4508 mp in favoarea bisericii ortodoxe romane pentru constructia unei biserici ortodoxe

Hotărârea 23/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5745 Sântana