Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 56/2011 Publicat Marți, 10.05.2011

Validarea mandatului de consilier local al doamnei rus irina in cadrul consiliului local Sântana

Hotărârea 55/2011 Publicat Marți, 10.05.2011

Aprobarea procesului verbal a sedintei din luna martie 2011 a consiliului local Sântana

Hotărârea 54/2011 Publicat Marți, 10.05.2011

Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 53/2011 Publicat Marți, 10.05.2011

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 52/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – modernizare strazi urbane in orasul Sântana

Hotărârea 51/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea predarii in folosinta gratuita catre ministerul dezvoltarii regionale si turismului a 12, 1 km strazi apaprtinand domeniului public al orasului Sântana.

Hotărârea 50/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea ordinei de zi a sedintei de îndata

Hotărârea 49/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 48/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Desfiintarea spitalului orasenesc Sântana si punerea la dispozitie a spatiului necesar in vederea desfasurarii activitatii centrului de permanenta la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 47/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare