Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 51/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Hotărârea nr 51 din data 20.04.2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate cu privire la serviciul de iluminat public la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 50/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna martie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 49/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 48/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 69/2010 Publicat Miercuri, 23.06.2010

Programul anual de achiziţii publice

Hotărârea 63/2010 Publicat Miercuri, 23.06.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 47/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – reparatii drumuri in localitatile Sântana si caporal alexa , 3 km pietruire , 6 km. tratamente bituminoase si 5000 mp. asfaltare

Hotărârea 46/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – reabilitare camin cultural Comlaus

Hotărârea 45/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului grupuri sanitare si terasa de la scoala sfanta ana

Hotărârea 44/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului sala de sport , club , acoperis si fatade la grup scolar Sântana