Personal

Busta Violeta - Declarație de interese pe anul 2021
Bulbuc Marinela Marioara - Declaratie de interese - 30 de zile de la numire
Nistor Dorina Monica - Declarație de interese pe anul 2021
Brantner Diana Sorina - Declaratie de avere - 30 de zile de la numire
Dobra Rodica - Declarație deinterese pe anul 2021
Brantner Diana Sorina - Declarație de avere pe anul 2021
Napau Nadia Ana - Declarație de avere pe anul 2021
Giurgiu Florentina Claudia - Declarație de avere pe anul 2021
Blidar Laurențiu Ioan - Declarație de interese pe anul 2021
Lupitu Elena Mariana - Declarație de avere pe anul 2021