Știri locale

Publicație stare civilă

Publicat 10 Decembrie 2019

La data de 10.12.2019 la Serviciul de stare civilă din cadrul Primăriei oraşului Sântana a fost depusă următoarea declaraţie de căsătoriei: RUS SAMUEL-OTNIEL & MIHELE ALISEA ANA MARIA

Oferta vânzare teren dosar numărul 174 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 174 din 06.12.2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 175 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 175 din 06.12.2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 176 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 176 din 06.12.2019

Anunț colectiv

Publicat 9 Decembrie 2019

Anunț colectiv

Mai multe articole

Hotărârile Consiliului Local

Proces-verbal al sedintei CL Santana_30.06.2020

Publicat 29 Iulie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI

Publicat 23 Iulie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MANDATĂRII DOMNULUI PRIMAR TOMUȚA DANIEL SORIN PENTRU ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.08.2020 LA COMPANIA DE APĂ ARAD

Publicat 23 Iulie 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONA

Publicat 23 Iulie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 15

Publicat 23 Iulie 2020
Mai multe hotărâri