Știri locale

Publicație stare civilă

Publicat 10 Decembrie 2019

La data de 10.12.2019 la Serviciul de stare civilă din cadrul Primăriei oraşului Sântana a fost depusă următoarea declaraţie de căsătoriei: RUS SAMUEL-OTNIEL & MIHELE ALISEA ANA MARIA

Oferta vânzare teren dosar numărul 174 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 174 din 06.12.2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 175 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 175 din 06.12.2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 176 din 06.12.2019

Publicat 9 Decembrie 2019

Oferta vânzare teren dosar numărul 176 din 06.12.2019

Anunț colectiv

Publicat 9 Decembrie 2019

Anunț colectiv

Mai multe articole

Hotărârile Consiliului Local

Hotărâre nr. 18 din 21.01.2020 privind indreptarea erorii materiale din hotărârea consiliului local nr. 6 din 14.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019 în anul 2020

Publicat 29 Mai 2020

Hotărâre nr. 17 din 21.01.2020 privind aprobarea modificării hotărârii nr. 38/19.03.20119, privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al orășului Sântana

Publicat 29 Mai 2020

Hotărâre nr. 16 din 21.01.2020 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin actul adițional nr. 14

Publicat 29 Mai 2020

Hotărâre nr. 15 din 21.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat la nivelul orașului sântana și satului aparținător Caporal Alexa, pentru anul școlar 2020 - 2021

Publicat 29 Mai 2020

Hotărâre nr. 14 din 21.01.2020 privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții indreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat al orașului Sântana

Publicat 21 Ianuarie 2020
Mai multe hotărâri