Legislație specifică

 

Pentru a studia Ghidurile Solicitantului aferente programelor/axelor de finanțare disponibile pentru perioada 2014-2020, legislația specifică, stadiul proiectelor depuse în regiunea de vest, cât și alte informații utile, accesați următoarele link-uri:
www.mlpda.ro
www.inforegio.ro
www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
www.oirposdru-vest.ro
www.poca.ro
www.fonduri-ue.ro/poim-2014
www.pndr.ro
www.adrvest.ro
www.fonduri-structurale.ro
https://interreg-rohu.eu
https://www.afir.info
https://www.eeagrants.ro