Transparența decizională

Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2023 - TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ