Comisii de specialitate

În cadrul Consiliului Local funcţionează 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, realizarea lucrărilor publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, gospodărire comunală, comerț și servicii publice

 • HONIGES CLAUDIUS-GEORGIAN- presedinte
 • IGREȚ ALINA-MARIANA – secretar
 • MUSCA IOAN DINOREL- membru
 • TOMA OANA- ADINA – membru
 • RUS IRINA– membru
 • BUDIU SIMION - membru

 

Comisia nr. 2 pentru învăţămant, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţia mediului, agricultură, activităţi sportive şi de agrement

 • GEOLDES IOAN VENIAMIN – preşedinte
 • BLÎNDU DIANA-CORNELIA– secretar
 • GLIGOR CORNEL– membru
 • DRIDA IOAN-ADRIAN– membru
 • PETRIC ANAMARIA-ADRIANA– membru

 

Comisia nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 • ARDEU AUREL – preşedinte
 • HORVATH ALIN – secretar
 • LAZA EMIL – membru
 • TALIAN ADINA-CLAUDIA – membru
 • MICLĂUȘ IOAN – membru