Comisii de specialitate

În cadrul Consiliului Local funcţionează 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

 
1. COMISIA 1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărire comunala, protecţia mediului, servicii şi comerţ

 • Stan Iosif
 • Muscă Ioan Dinorel
 • Gligor Cornel
 • Mișcoi florea
 • Sinescu Gheorghe
 • Enache Viorel

 
2. COMISIA 2 - Comisia pentru învăţămant, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

 • Puia Silviu Cătălin
 • Geoldeș Ioan Veniamin
 • Brad Ioan
 • Dărău Ionel

 
3. COMISIA 3 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor

 • Ardeu Aurel
 • Poghirc Dorinel
 • Honiges Claudius Georgian
 • Laza Emil
 • Rus Irina