Personal

Butar Malina Ancuta - Declarație de interese pe anul 2021
Batrinut Marinela Elena - Declarație de avere pe anul 2021
Dobrei Cornel Zamfir - Declarație de interese pe anul 2021
Nistor Dorina Monica - Declarație de interese pe anul 2021
Bulbuc Marinela Marioara - Declaratie de avere - 30 de zile de la numire
Butar Malina Ancuta - Declaratie de interese - 2022
Lupitu Elena Mariana - Declarație de interese pe anul 2021
Blidar Constantin Marius - Declarație de interese pe anul 2021
Bogoșel Aurica Adriana - Declarație de avere pe anul 2021
Todea Adriana - Declarație de avere pe anul 2021