Personal

Negrău Daniel Laurian - Declarație de avere pe anul 2021
Bulbuc Marinela Marioara - Declaratie de interese - 30 de zile de la numire
Bugariu Marius Ioan - Declarație de avere pe anul 2021
Boar Simona Florica - Declarație de interese pe anul 2021
Brantner Diana Sorina - Declaratie de avere - 30 de zile de la numire
Napau Nadia Ana - Declarație de interese pe anul 2021
Brantner Diana Sorina - Declarație de avere pe anul 2021
Dobrei Ioana Monica - Declarație de avere pe anul 2021
Costea Daniela - Declarație de interese pe anul 2021
Todea Adriana - Declarație de interese pe anul 2021