Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 73/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea situatiei bunurilor receptionate de compania de apa arad in anul 2009

Hotărârea 72/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea planurilor de amplasament si delimitare cu propunerea de dezlipire pasune in intravilan Sântana

Hotărârea 71/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar si casare a mijloacelor fixe

Hotărârea 70/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea incheierii conturilor de executie a veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2009

Hotărârea 68/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Rectificarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 67/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local al orasului Sântana catre cultele religioase de pe raza orasului Sântana si a satului apartinator caporal alexa

Hotărârea 66/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local al orasului Sântana catre clubul sportiv unirea Sântana

Hotărârea 65/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea procesului verbal a sedintei din luna aprilie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 64/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 62/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Revocarea articolului 4 din h.c.l. nr. 34/28.02.2008 cu privire la aprobarea infiintarii unei societati comerciale de interes local in subordinea consiliului local Sântana