Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 94/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 93/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 92/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna iunie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 91/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 90/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 89/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 88/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 301583 Sântana

Hotărârea 87/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Imputernicirea domnului Enache Viorel , primarul orasului pentru semnarea protocolului de predare – primire a spitalului orasenesc al orasului Sântana

Hotărârea 86/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Hotărârea nr 86 din data 29.06.2010 pentru aprobarea completarii studiului de fezabilitate cu privire la serviciul de iluminat public la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 85/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Vanzarea directa catre S.C. groo&sohne a terenului evidentiat in c.f. nr. 301390 Sântana