Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 84/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Hotărârea nr 84 din data 29.06.2010 pentru modificarea circulatiei rutiere si amplasarea de semne de circulatie in zona centrului civic al orasului Sântana

Hotărârea 83/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna mai 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 82/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 81/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 80/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea proiectului urbanistic zonal pentru ,, construire silozuri si constructii anexe ''extravilan Sântana , jud. arad

Hotărârea 79/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 78/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 76/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 75/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 74/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Mandatarea doamnei popovici monica sa depuna si sa semneze la oficiul registrului comertului arad actele necesare cu privire la suspendarea activitatii S.C. primvest S.R.L.