Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 61/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Revocarea h.c.l. nr. 40/17.03.2010 cu privire la mandatarea domnului vuiciu alexandru sa depuna la oficiul registrului comertului arad actele necesare cu privire la suspendarea activitatii S.C. primvest S.R.L.

Hotărârea 60/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Acordarea unui mandat reprezentantului orasului Sântana in A.G.A. la asociatia de dezvoltare intercomunitara sistem integrat de gestionare a desurilor judetul arad

Hotărârea 59/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Mandatarea doamnei consilier juridic popovici monica sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2010 ale directorului general al companiei

Hotărârea 58/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Modificarea h.c.l. nr. 136/06.08.2005 cu privire la numirea consiliului de administratie la clubul sportiv unirea Sântana

Hotărârea 57/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 56/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evdentiat in c.f. nr. 301284 Sântana

Hotărârea 55/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Trecerea unui imobil – teren din domeniul privat in domeniul public al orasului Sântana si transmiterea acestuia din domeniul public al orasului Sântana si din administrarea consiliului local Sântana in domeniul public al statului si in administrarea agentiei de plati si interventie pentru agricultura – centrul judetean arad , pentru amplasarea unei constructii tip modular cu destinatia de sediu pentru centrul local Sântana

Hotărârea 54/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Revocarea articolului 1 din h.c.l. nr. 37/17.03.2010

Hotărârea 53/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2010

Hotărârea 52/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Rectificarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2010