Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 22/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 6206 Sântana

Hotărârea 21/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5746 Sântana

Hotărârea 20/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr.. 6207 Sântana si c.f. nr. 6430 Sântana

Hotărârea 19/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea directa catre S.C. Azienda Agricola Garda S.R.L. a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5748 Sântana

Hotărârea 18/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 17/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 16/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Mandatarea domnului primar Enache Viorel sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. alegerea unui nou membru in C.A. ca urmare a demisiei unui administrator, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si situatiile financiare pe anul 2008

Hotărârea 15/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Hotărâre nr.15 din 17.02.2009 pentru aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 12/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea asocierii in cadrul programului operational de cooperare transfrontaliera ungaria – romania 2007 – 2013

Hotărârea 11/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana