Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 11/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea cofinantarii proiectului „vatra folclorica elek – Sântana – graniceri”

Hotărârea 10/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna ianuarie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 9/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare.

Hotărârea 8/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Desemnarea preşedintelui de şedinţă stabilită de consiliul local.

Hotărârea 1/2009 Publicat Vineri, 13.02.2009

DISPOZIŢIA Nr. 162 din 13.02.2009 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Santana