Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 36/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Mandatarea doamnei consilier juridic popovici monica să voteze în A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. imputernicirea domnului gheorghe banatean director general să semneze în numele companiei contractul de împrumut în suma de 13.987.129 euro

Hotărârea 35/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Mandatarea doamnei consilier juridic popovici monica să voteze în A.G.A. la S.C. compania de apa s.a revocarea d-lui costea mihai din calitatea de membru în C.A. si alegerea unui nou membru şi reconfirmarea preşedintelui si a membrilor C.A. ai companiei

Hotărârea 34/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea procesului verbal a şedinţei din luna februarie 2011 a consiliului local Sântana

Hotărârea 33/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 32/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Desemnarea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea 31/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – modernizare strazi urbane in orasul Sântana

Hotărârea 1/2011 Publicat Vineri, 06.05.2011

DISPOZITIA NR. 542 din12.04.2011 PRIVIND CONVOCAREA ÎN SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 26/2011 Publicat Joi, 31.03.2011

Aprobarea reorganizarii politiei comunitare ca structura de politie locala a orasului Sântana

Hotărârea 30/2011 Publicat Luni, 14.03.2011

Aprobarea planulului anual al achizitiilor publice pe anul 2011

Hotărârea 29/2011 Publicat Luni, 14.03.2011

Aprobarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2011