Documentații de urbanism

 
PUG Oraș Sântana

HCL 154-16.10.2012

Memoriu general Sântana

Reglementări urbanistice

RLU Sântana

RLU Oraș Sântana

RLU SANTANA

PUZ Cartier Rezidențial

HCL 150-23.12.2010

PUZ - Memoriu

PUZ - Parte desenata

PUZ - Regulament local de urbanism

PUZ Hammerer

LISTA CENTRALIZATOARE AVIZE

PUZ Plan Urbanistic Zonal

FOAIE DE CAPĂT

Extindere spatii depozitare si productie, platforme si imprejmuire

PUZ Magontec

HCL 39-22.03.2011

Reglementari urbanistice

RLU Magontec

PUZ New Stone

Hotărâre nr 197 din 18.12.2018

RLU - New Stone

Memoriu - New Stone

Reglementări urbanistice

PUZ Octano

Hotărâre nr 41 din 20.02.2020

RLU - Octano

Memoriu - Octano

Reglementări urbanistice

PUZ Scheutzagra 1

Hotărâre nr 80 din 17.06.2010

RLU - Scheutzagra 1

Memoriu - Scheutzagra 1

PUZ - Parte desenata

PUZ Scheutzagra 2

Hotărâre nr 132 din 21.07.2015

RLU - Scheutzagra 2

Memoriu - Scheutzagra 2

PUZ - Parte desenata

PUZ Stație de epurare în orașul Sântana

Reglementări urbanistice

Memoriu - Stație de epurare în orașul Sântana

PUZ - Regulament local de urbanism

anunt urbanism anunt urbanism