Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 1/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

DISPOZIŢIA Nr. 839 din 11.08.2010 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 100/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 301045 Sântana

Hotărârea 99/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evidentiat in c.f. nr. 301255 Sântana

Hotărârea 98/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea desemnarii reprezentantilor consiliului local Sântana in consiliul de administratie al spitalului orasenesc Sântana

Hotărârea 97/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Hotărârea 96/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea desemnarii reprezentantului unitatii administrativ teritoriale in adunarea generala a operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a. arad

Hotărârea 95/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea sustinerii programului ,,biblionet – lumea in biblioteca mea’’

Hotărârea 94/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 93/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 92/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna iunie 2010 a consiliului local Sântana