Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 97/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 96/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 95/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii in orasul Sântana si caporal alexa

Hotărârea 93/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Completarea hcl nr. 70 din 15.04.2008 cu privire la asigurarea unei bune gospodariri a localitatii, respectarea normelor de protectia mediului, crearea unui cadru normal de ordine si liniste publica in orasul Sântana

Hotărârea 92/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Punerea la dispozitia proiectului ,, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Sântana '' a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Hotărârea 91/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. către serb(andriesei) monica în vederea construirii unei locuinţe în condiţiile legii 15/2003

Hotărârea 386/2010 Publicat Joi, 11.02.2010

DISPOZIŢIA Nr. 386 din 16.04.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 90/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea statului de functii si de organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul primariei orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 89/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Vânzarea unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995

Hotărârea 88/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009