Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 87/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 86/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna iunie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 85/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 84/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 83/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 82/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 81/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 80/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 79/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a.

Hotărârea 78/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar si casare a mijloacelor fixe