Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 79/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a.

Hotărârea 78/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar si casare a mijloacelor fixe

Hotărârea 77/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna mai 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 76/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 75/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 74/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Hotărârea 73/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 72/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 71/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – reparatii drumuri in localitatile Sântana si caporal alexa , 20 km. pietruire , 10 km., tratamente bituminoase si asfaltare strazi ( str. muncii si str. Ghioceilor ) in orasul Sântana

Hotărârea 70/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea statului de functii si de organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul primariei orasului Sântana pentru anul 2009