Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 14/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Sântana a terenului evidenţiat în c.f. nr. 2663 Sântana

Hotărârea 12/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea atribuirii de denumire a unei artere de circulaţie din Sântana – calea hammerer şi a nomenclatorului stradal al oraşului Sântana

Hotărârea 11/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare cu propunerea de dezlipire păşune Sântana

Hotărârea 10/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea modificării studiului de fezabilitate pentru proiectul „extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul arad”

Hotărârea 9/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul arad”

Hotărârea 8/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare la nivelul oraşului Sântana

Hotărârea 7/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a şedinţelor din luna decembrie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 6/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare

Hotărârea 5/2010 Publicat Marți, 23.02.2010

Desemnarea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea 157/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea planului de amplasament si delimitare cu propunerea de dezlipire a imobilului situat pe strada caprioarei nr. 130 Sântana