Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 142/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Revocarea hcl nr. 117/22.09.2009 pentru aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de asociere in participatiune nr. 4126/29.06.2005

Hotărârea 141/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evidentiat in c.f. nr. 300477 Sântana , nr. top.384 – 385/2 caporal alexa

Hotărârea 140/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea trecerii imobilului evidentiat in c.f. nr. 300298 Sântana , nr. topo. 408 – 410/1 din domeniul public al orasului Sântana in domeniul public al statului – administrarea ministerului administratiei si internelor – inspectoratul de politie al judetului arad pentru sediu politie oras Sântana

Hotărârea 139/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Vânzarea unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995

Hotărârea 138/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 137/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din luna septembrie 2009 ale consiliului local Sântana

Hotărârea 136/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 135/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 134/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aplicarea orasului Sântana la programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

Hotărârea 133/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Trecerea unui imobil din inventarul cuprins in proprietatea privata a orasului Sântana in inventarul ce cuprinde proprietatea publica a orasului Sântana