Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 156/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea statului de functii si organigrama aparatului de specialitate al primarului din cadrul primariei orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 155/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 154/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din luna octombrie 2009 ale consiliului local Sântana

Hotărârea 153/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 152/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 151/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea contractului de comodat incheiat intre adobe foundation si consiliul local Sântana pentru imobilul situat pe strada zarandului, nr. 39

Hotărârea 150/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Hotărârea 149/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 144/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 143/2009 Publicat Joi, 18.02.2010

Vanzarea directa catre domnul bortes ioan a imobilului proprietate privata a orasului Sântana situat pe strada Muncii nr. 122 bis