Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 132/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobare palnului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire evidentiat in c.f. nr. 6276 nr. top. 189/2 Sântana

Hotărârea 131/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 129/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Completarea programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 128/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico – economici si a planului anual de evolutie a tarifelor si a taxelor pentru proiectului „sistem integrat de gestionare a desurilor judetul arad”

Hotărârea 127/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 126/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 125/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Revocarea hcl nr. 105/18.08.2009 a vanzarii directe catre bunai ioan a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 300204 Sântana

Hotărârea 124/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Revocarea hcl nr. 104/18.08.2009 a vanzarii directe catre bortes ioan . a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 300193 Sântana

Hotărârea 123/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea acordului referitor la modul de implementare al proiectului „sistem integrat de gestionare a desurilor judetul arad”

Hotărârea 122/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul arad”