Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 108/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobare indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii „modernizare a 17,8 km strazi urbane in orasul Sântana” si a proiectului „modernizare a 17,8 km strazi urbane in orasul Sântana”

Hotărârea 107/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Revocarea h.c.l. nr. 94/2009 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „modernizare strazi categoria a iii-a din orasul Sântana si sat apartinator caporal-alexa”

Hotărârea 106/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Vanzarea directa catre domnul bunai ioan si floarea a imobilului proprietate privata a orasului Sântana situat pe strada mihai eminescu nr. 49 a

Hotărârea 105/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Vanzarea directa catre domnul bunai ioan si floarea a imobilului proprietate privata a orasului Sântana situat pe strada mihai eminescu nr. 49 a

Hotărârea 103/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a imobilului situat in orasul Sântana, str. garofitei nr. 30 a, evidentiat in c.f. nr. 300127 Sântana, nr. top. 2831/a/27/2-Sântana

Hotărârea 102/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a imobilului situat in orasul Sântana, str. n. balcescu nr. 107

Hotărârea 101/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna iulie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 100/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 99/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 98/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Transmiterea in folosinta gratuita companiei nationale de investitii - c.n.i. s.a.,a terenului in suprafata de 8390 mp pe durata realizarii obiectivului de investitii-“asezamant cultural” in orasul Sântana, judetul arad