Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 128/2010 Publicat Vineri, 29.10.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2010 Publicat Vineri, 29.10.2010

DISPOZITIA Nr 1091 din14.10.2010 privind convocarea Consiliului local Santana in sedinta ordinara

Hotărârea 127/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Modificarea h.c.l. nr. 58/20.04.2010 cu privire la numirea consiliului de administratie la clubul sportiv unirea Sântana

Hotărârea 126/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Desemnarea reprezentantilor consiliului local Sântana in consiliul de administratie la grupul scolar Sântana si scoala generala nr. 2 Sântana

Hotărârea 125/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Darea in folosinta gratuita catre biserica ortodoxa i Sântana a imobilului evidentiat in c.f. nr. 300138 Sântana

Hotărârea 124/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Diminuarea patrimoniului public local cu valoarea sectorului din drumul comunal dc 111 supus reclasificarii

Hotărârea 123/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Aprobarea modificarii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul arad’’

Hotărârea 122/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Mandatarea reprezentantului consiliului local Sântana in A.G.A. la C.A.a. sa aprobe infiintarea punctelor de lucru ale companiei in localitatile cermei si sagu precum si inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului arad

Hotărârea 121/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire evidentiat in c.f. nr. 300548 Sântana

Hotărârea 120/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire evidentiat in c.f. nr. 300582 Sântana