Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 127/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 126/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 125/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Revocarea hcl nr. 105/18.08.2009 a vanzarii directe catre bunai ioan a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 300204 Sântana

Hotărârea 124/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Revocarea hcl nr. 104/18.08.2009 a vanzarii directe catre bortes ioan . a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 300193 Sântana

Hotărârea 123/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea acordului referitor la modul de implementare al proiectului „sistem integrat de gestionare a desurilor judetul arad”

Hotărârea 122/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul arad”

Hotărârea 121/2009 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al a.d.i.a.c.j.a. , caietului de sarcini, regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si indicatorii de performanta precum si regulamentul de organizare si functionare al a.d.i.a.c.j.a.

Hotărârea 13/2010 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Vânzarea unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995

Hotărârea 4/2010 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Mandatarea domnului primar Enache Viorel ca şi reprezentant al consiliului local Sântana în A.G.A. să voteze autorizarea directorului general al companiei să semneze declaraţia de eligibilitate şi declaraţia de angajament în numele S.C. C.A.a. s.a. precum şi contractarea de către companie a unui credit în suma de 13.987,129 euro , pentru cofinanţarea proiectului.

Hotărârea 3/2010 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea cofinanţării proiectului ,, extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul arad