Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 119/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Rectificarea bugetului local al oraşului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 118/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Aprobarea procesului verbal a sedintei din luna august 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 117/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 116/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2010 Publicat Miercuri, 06.10.2010

DISPOZIŢIA Nr. 879 din16.09.2010 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 115/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

Trecerea în domeniul privat al oraşului Sântana a construcţiei situată în oraşul Sântana, str.muncii nr.72, identificată în cf nr.301084-c1-u1 Sântana, nr. top. 301084-c1-u1 de sub a1, apartamentul nr.1 compus din: 4 camere,1 magazie, 2 coridoare, 1 hol, 1 antreu şi pivniţă. părţi comune cu ap. 2: acoperiş, pod

Hotărârea 114/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

Vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate privată a oraşului Sântana evidenţiat în c.f. nr. 301280 Sântana

Hotărârea 113/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

Vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenului şi casa proprietate privată a oraşului Sântana evidenţiat in c.f. nr. 301280 Sântana

Hotărârea 112/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

Constituirea consiliului de administraţie al spitalului orăşenesc Sântana

Hotărârea 111/2010 Publicat Luni, 30.08.2010

Aprobarea rezilierii contractului de comodat încheiat între primăria oraşului Sântana şi adobe foundation