Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 2/2010 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedinţei extraordinare

Hotărârea 1/2010 Publicat Miercuri, 17.02.2010

Desemnarea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea 120/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul arad”

Hotărârea 119/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea master plan-ului si lista de investitii prioritare pentru proiectul ,, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul arad

Hotărârea 118/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al orasului Sântana

Hotărârea 116/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Mandatarea reprezentantului localitatii Sântana in adunarea generala a operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a. de a vota revocarea si alegerea unui nou membru in consiliu de administratie

Hotărârea 115/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea modificarii actului constitutiv al operatorului regional S.C. compania de apa arad sa arad prin actul aditional nr. 6

Hotărârea 114/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 113/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea procesului verbal al sedintei din luna august 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 112/2009 Publicat Vineri, 12.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare