Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 7/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VÂNZAREA UNUI IMOBIL PROPRIETATE DE STAT ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995 SITUAT PE STRADA DUNĂRII, NR. 18 CĂTRE D-NUL BULZ DANIEL

Proiect de hotărâre nr. 6/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PE TERENUL EVIDENȚIAT ÎN CF nr. 308360 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 6164/01.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 5/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRII PE TERENUL EVIDENȚIAT ÎN CF. NR. 308359 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 6165/ 01.08.2019

Hotărârea 4/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII NR. 107 DIN 30.06.2020 PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRĂĂ NR. 178/ 26.09.20174 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNEI PARCELE DE 400MP CĂTRE MOROȘAN PAVEL IOAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 15/2003

Proiect de hotărâre nr. 3/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE CONCESIUNE PREVĂZUT ÎN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 1755/ 20.12.1999 CĂTRE D-NA TĂNASE FLOARE

Proiect de hotărâre nr. 2/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 219 MP, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 312669, SITUAT ÎN SÂNTANA, STR. GHIOCEILOR, NR. 6 JUD. ARAD DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI SÂNTANA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, ÎN VEDEREA DĂRII ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE.

Hotărârea 1/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

AVÂND ÎN VEDERE : MOTIVAREA D-LUI PRIMAR TOMUȚA DANIEL SORIN, NR. 11695/22.07.2020

Hotărârea 18/2020 Publicat Vineri, 29.05.2020

Hotărâre nr. 18 din 21.01.2020 privind indreptarea erorii materiale din hotărârea consiliului local nr. 6 din 14.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019 în anul 2020

Hotărârea 17/2020 Publicat Vineri, 29.05.2020

Hotărâre nr. 17 din 21.01.2020 privind aprobarea modificării hotărârii nr. 38/19.03.20119, privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al orășului Sântana

Hotărârea 16/2020 Publicat Vineri, 29.05.2020

Hotărâre nr. 16 din 21.01.2020 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin actul adițional nr. 14