Hotărâri ale consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 56/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII " REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SFANTA ANA, CORP STR. MUNCII NR. 56, ORAS SANTANA, JUDETUL ARAD "

Proiect de hotărâre nr. 55/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND COFINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SFANTA ANA, CORP STR. MUNCII NR. 56, ORAS SANTANA, JUDETUL ARAD”

Proiect de hotărâre nr. 54/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND APOBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE PARCARE PE STR. RENAȘTERII, U.A.T SÂNTANA, SAT. CAPORAL ALEXA "

Proiect de hotărâre nr. 53/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND RADIERIA DIN CF NR. 316130 NR. CF VECHI 4098 COMLĂUȘ, TOP. 6162-6221/55/2 COMLĂUȘ A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A LUI BONCHIȘ TRAIAN ȘI GROZA FLORICA

Proiect de hotărâre nr. 52/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII NR. 165/17.10.2019 PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN SÂNTANA, STR. MUNCII F.N., JUD. ARAD, CF. NR. 308531, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93561 MP, CU DESTINAȚIA ZONĂ DE AGREMENT

Proiect de hotărâre nr. 51/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND APOBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE PARCARE PE STR. PĂLTINIȘULUI, ORAȘ SÂNTANA "

Proiect de hotărâre nr. 50/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR COMPONENTE DE OPERARE A STAȚIILOR CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARAD

Proiect de hotărâre nr. 49/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND MODIFICAREA ȘI APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE PENTRU ANUL 2020

Proiect de hotărâre nr. 48/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI SÂNTANA A TERENULUI SITUAT ÎN SÂNTANA, EVIDENȚIAT ÎN CF NR. 316129, NR. TOP. 316129 SÂNTANA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22.202 MP

Proiect de hotărâre nr. 47/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021