Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 167/2020 Publicat Miercuri, 09.09.2020
Proiect de hotărâre nr. 22/2020 Publicat Marți, 01.09.2020
Proiect de hotărâre nr. 21/2020 Publicat Marți, 01.09.2020

PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2020

Proiect de hotărâre nr. 20/2020 Publicat Marți, 01.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MANDATĂRII DOMNULUI PRIMAR TOMUȚA DANIEL SORIN PENTRU ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.09.2020 LA COMPANIA DE APĂ ARAD

Proiect de hotărâre nr. 19/2020 Publicat Marți, 01.09.2020

PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI SÂNTANA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD ÎN VEDEREA APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 750/03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 704/02.12.2019, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/20.12.2019, NR. 2/21.01.2020 ȘI NR. 3/06.03.2020

Hotărârea 166/2020 Publicat Luni, 24.08.2020

HCL nr. 166 din 18.08.2020

Hotărârea 165/2020 Publicat Luni, 24.08.2020

HCL nr. 165 din 18.08.2020

Hotărârea 164/2020 Publicat Luni, 24.08.2020

HCL nr. 164 din 18.08.2020

Hotărârea 163/2020 Publicat Luni, 24.08.2020

HCL nr. 163 din 18.08.2020

Hotărârea 162/2020 Publicat Luni, 24.08.2020

HCL nr. 162 din 18.08.2020