Hotărâri ale consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 17/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MANDATĂRII DOMNULUI PRIMAR TOMUȚA DANIEL SORIN PENTRU ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.08.2020 LA COMPANIA DE APĂ ARAD

Proiect de hotărâre nr. 16/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONA

Proiect de hotărâre nr. 15/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 15

Proiect de hotărâre nr. 14/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI SÂNTANA ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI SÂNTANA A IMOBILULUI SITUAT ÎN SÂNTANA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 18, AP. 3 EVIDENȚIAT ÎN CF NR. 300417-C1-U4, NR. TOP. 665/1/3/III

Proiect de hotărâre nr. 13/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL LOCALITĂȚII SÂNTANA ȘI SATULUI APARȚINĂTOR CAPORAL ALEXA PE ANUL 2020

Proiect de hotărâre nr. 12/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 1755/20.12.1999 CĂTRE SC AGROMEC SÂNTANA SA

Proiect de hotărâre nr. 11/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PE TERENUL EVIDENȚIAT ÎN CF. NR. 308359 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 6165/01.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 10/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE CONCESIUNE PREVĂZUT ÎN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1755/20.12.2020 CĂTRE SC NUTU SERVICE SRL

Proiect de hotărâre nr. 9/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE CONCESIUNE PREVĂZUT ÎN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 1755/20.12.1999 CĂTRE D-NA DANCIU ELISABETA

Proiect de hotărâre nr. 8/2020 Publicat Joi, 23.07.2020

PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII, ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI, A CALITĂȚII DE VICEPRIMAR AL ORAȘULUI SÂNTANA, A DOMNULUI GLIGOR CORNEL, CA URMARE A DEMISIEI