Hotărâri ale consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 64/2021 Publicat Miercuri, 13.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI ÎN CALITATE DE MEMBRI ÎN CADRUL COMISIE DE EVALUARE PARȚIALĂ A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL ORAȘULUI SÂNTANA

Proiect de hotărâre nr. 63/2021 Publicat Miercuri, 13.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT LA NIVELUL ORAȘULUI SÂNTANA ȘI SATULUI APARȚINĂTOR CAPORAL ALEXA , PENTRU ANUL SCOLAR 2021 - 2022

Proiect de hotărâre nr. 62/2021 Publicat Miercuri, 13.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI SÂNTANA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI SÂNTANA A TERENULUI EVIDENȚIAT ÎN CF NR. 301602 SÂNTANA, NR. CAD. 301602, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8.556 MP

Minuta ședinței din data de 28.12.2020 a Consiliului local Publicat Miercuri, 30.12.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2020

Minuta ședinței din data de 22.12.2020 a Consiliului local Publicat Luni, 28.12.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2020

Proiect de hotărâre nr. 61/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SANTANA

Proiect de hotărâre nr. 60/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU IN VEDEREA REGREMENTARII CIRCULATIEI LA NIVELUL ORASULUI SANTANA

Proiect de hotărâre nr. 59/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 189/03.11.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PE STRADA DUNARII "

Proiect de hotărâre nr. 58/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE PRIMA ÎNSCRIERE A TERENULUI IDENTIFICAT PRIN NR. TOP. cc145/2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.460 MP

Proiect de hotărâre nr. 57/2020 Publicat Marți, 22.12.2020

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE PRIMA ÎNSCRIERE A TERENULUI IDENTIFICAT PRIN NR. TOP. cc145/1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.880 MP