Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 17/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 16/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Mandatarea domnului primar Enache Viorel sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. alegerea unui nou membru in C.A. ca urmare a demisiei unui administrator, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si situatiile financiare pe anul 2008

Hotărârea 15/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Hotărâre nr.15 din 17.02.2009 pentru aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 12/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea asocierii in cadrul programului operational de cooperare transfrontaliera ungaria – romania 2007 – 2013

Hotărârea 11/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 11/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea cofinantarii proiectului „vatra folclorica elek – Sântana – graniceri”

Hotărârea 10/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna ianuarie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 9/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare.

Hotărârea 8/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Desemnarea preşedintelui de şedinţă stabilită de consiliul local.

Hotărârea 1/2009 Publicat Vineri, 13.02.2009

DISPOZIŢIA Nr. 162 din 13.02.2009 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Santana