Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 26/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2009 Publicat Miercuri, 18.02.2009

DISPOZIŢIA Nr. 188 din 18.02.2009 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Santana

Hotărârea 25/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea infiintarii unui birou de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice care vor desfasura activitati economice prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor legii nr. 300/2004

Hotărârea 24/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Darea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiilor , terenul situat in Sântana, strada Muncii, nr.53 c, evidentiat in cf nr. 5200 Sântana top 572-574/1 in suprafata de 4508 mp in favoarea bisericii ortodoxe romane pentru constructia unei biserici ortodoxe

Hotărârea 23/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5745 Sântana

Hotărârea 22/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 6206 Sântana

Hotărârea 21/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5746 Sântana

Hotărârea 20/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr.. 6207 Sântana si c.f. nr. 6430 Sântana

Hotărârea 19/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea directa catre S.C. Azienda Agricola Garda S.R.L. a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5748 Sântana

Hotărârea 18/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009