Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 34/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire evidentiat in c.f. nr. 356 Sântana

Hotărârea 33/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna februarie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 32/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare.

Hotărârea 32/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 31/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2009 Publicat Joi, 12.03.2009

DISPOZIŢIA Nr. 274 din 12.03.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 30/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea planului de investitii pe anul 2009 pe domeniul public al orasului Sântana concesionat companiei de apa arad s.a

Hotărârea 29/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea includerii orasului Sântana in cadrul programului pilot locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Hotărârea 28/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Trecerea unui imobil din inventarul cuprins in proprietatea privata a orasului Sântana in inventarul ce cuprinde proprietatea publica a orasului Sântana

Hotărârea 27/2009 Publicat Luni, 23.02.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare