Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 41/2009 Publicat Marți, 24.03.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 40/2009 Publicat Marți, 24.03.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 1/2009 Publicat Joi, 19.03.2009

DISPOZIŢIA Nr. 294 din 19.03.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 39/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea regulamentului de organizare si functionare a centrului de zi Sântana

Hotărârea 38/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea proiectului servicii publice eficiente si calitative pentru orasul Sântana

Hotărârea 37/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evidentiat in c.f. nr. 3828 Comlaus , nr. top. 6162 – 6221/65/2

Hotărârea 36/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Avizarea si aprobarea master planului si a listei de investitii prioritare 2009 – 2013 pentru realizarea sistemului integrat de gestionarea deseurilor judetul arad

Hotărârea 35/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, catre partidul social democrat – filiala Sântana, in imobilul situat pe strada Ghioceilor, nr. 42

Hotărârea 34/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire evidentiat in c.f. nr. 356 Sântana

Hotărârea 33/2009 Publicat Marți, 17.03.2009

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna februarie 2009 a consiliului local Sântana