Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 51/2009 Publicat Marți, 21.04.2009

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – amenajare zona centrala in orasul Sântana, intersectia dj 791 cu 792 c

Hotărârea 50/2009 Publicat Marți, 21.04.2009

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna martie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 49/2009 Publicat Marți, 21.04.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 48/2009 Publicat Marți, 21.04.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 47/2009 Publicat Joi, 09.04.2009

Aprobarea actualizarii planului de amenajare a teritoriului judetului arad

Hotărârea 46/2009 Publicat Joi, 09.04.2009

Aprobarea programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 45/2009 Publicat Joi, 09.04.2009

Aprobarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 44/2009 Publicat Joi, 09.04.2009

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 43/2009 Publicat Joi, 09.04.2009

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 42/2009 Publicat Marți, 24.03.2009

Aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sântana