Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 1/2010 Publicat Joi, 11.02.2010

DISPOZIŢIA Nr. 352 din 03. 04. 2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 1/2010 Publicat Joi, 11.02.2010

DISPOZIŢIA Nr. 391 din 24.04.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 7/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Aprobarea asocierii comunei zabrani si Vladimirescu in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul arad , aprobarea statutului si actului constitutiv modificat si mandatarea primarului sa semneze hotararea aga ce cuprinde aceste prevederi

Hotărârea 6/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire evidentiat in c.f. nr. 6385 Sântana

Hotărârea 5/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Stabilirea destinatiei imobilului situat in Sântana strada Ghioceilor , nr. 42

Hotărârea 4/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Mandatarea domnului primar Enache Viorel sa voteze in A.G.A. la s.s. compania de apa s.a. infiintarea punctului de lucru sepreus , modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a infiintarii unui nou punct de lucru si inregistrarea acestuia la oficiul registrului comertului

Hotărârea 3/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna decembrie 2008 a consiliului local Sântana

Hotărârea 2/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedinței ordinare

Hotărârea 1/2009 Publicat Marți, 26.01.2010

Desemnarea presedintelui de sedință

Hotărârea 52/2009 Publicat Marți, 21.04.2009

Instituirea unei taxe speciale pentru p.s.i.