Știri locale / Anunțuri

Anunt elaborare PUZ - construire parc fotovoltaic, imprejmuire si racordare la SEN

Publicat 29 Mai 2023

/media/uploads/2023/05/30/20230524_puz-sgrom-8_info-public.pdf

Proiect MICROFINANTAREA NU ARE ETNIE!

Publicat 18 Mai 2023

/media/uploads/2023/05/18/skm_22723051814440.pdf

ORDIN NR 185/10.05.2023 PRIVIND APROBAREA CODULUI DE CONDUITA AL UTILIZATORULUI PROFESIONIST DE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR SI AL APICULTORULUI

Publicat 17 Mai 2023

/media/uploads/2023/05/17/skm_22723051714200.pdf

INFORMARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A DESEURILOR DIN SANTANA

Publicat 10 Mai 2023

/media/uploads/2023/05/10/comunicat-sac-albastru-santana-page-001.jpg

28 elevi din Santana fac practică în domeniului formării profesionale în Granada, Spania

Publicat 9 Mai 2023

În cadrul proiectului Erasmus + 2022-1-RO01-KA121-VET-000054411 28 elevi din clasele a X-a, de la LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN HELL SÂNTANA desfășoară practica de specialitate de trei săptămâni pentru mecanică, învățând modulul de sudură (cu competențe foarte cerute de piața muncii) și comerț, la firme din Granada, Spania. La atelierul de practică pentru sudură din Granada, elevii au fost întâmpinați de reprezentanta consiliului local. După prima săptămănă de practică elevii au fost apreciați de reprezentanții firmelor gazdă pentru hărnicie, pricepere și motivația de a învăța mai mult. Pe lângă competențele de specialitate, elevii își dezvoltă compențele lingvistice de limba engleză și spaniolă, competențele interculturale, competențe TIC își asumă responsabilități noi. În zilele libere elevii au program cultural în orașele Malaga, Cordoba (oraș patrimoniu al umanității cu catedrala Mezquita), Nerja și bineînțeles, în Granada, unde vor vizita Alhambra. Mobilitatea Erasmus+ îi va ajuta să abordeze cu curaj piața munci, dezvoltându-i atât profesional, cât și în plan personal. Prin bogăția și complexitatea acestei experiențe de învățare, programul Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană, le dă aripi acestor tineri, îi ajută să perceapă munca în context european, să înleleagă valorile culturale și morale care ne unesc, să valorizeze oportunitățile de învățare care le sunt oferite. Ana Höniges

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR BENEFICIARI DE VENIT MINIM GARANTAT ȘI ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Publicat 9 Mai 2023

/media/uploads/2023/05/09/anunt-seit-alimente-poad.docx

Echipajul de gimnaziu al Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana a căștigat etapa zonală a concursului „Sanitarii pricepuţi”

Publicat 27 Aprilie 2023

Echipajul de gimnaziu al Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana a căștigat etapa zonală a concursului „Sanitarii pricepuţi” Concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, împreună cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Faza zonală a concursului sa desfășurat la Sântana, la sala de sport, în data de 25 aprilie, cu participarea echipajelor de la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, Școala Gimnazială Sântana și Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana. Concursul a verificat însuşirea cunoştinţelor de bază despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, despre istoria Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii (prin testul teoretic) precum şi pe cele privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, prin proba practică. Componența echipajului câștigător: Budișan Anisia, Trancotă Bianca, Boar Mara, Stuleneac Eliza, Geoldeș Luana. Elevii au beneficiat de pregătire generală la orele de biologie, precum și de pregătire specială coordonată de doamna Mișcoi Monica, membră a Comitetului de Cruce Roșie Sântana, care a vizat și dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice, promovarea ocrotirii mediului înconjurător, dobândirea de cunoștințe și abilități de acțiune în cazul unor situații de urgență. Felicităm câștigătorii și mulțumim celor care au susținut organizarea: Filiala de Cruce Roșie Arad, Asociația Prietenii Școlii Sântana, Brutăria DAL & DON GRANO SRL, doamna doctor Petric Anamaria, membră a juriului.

Mobilitate la Bruxelles prin Erasmus+, la școala pilot pentru învățare colaborativă

Publicat 29 Martie 2023

Mobilitate la Bruxelles prin Erasmus+, la școala pilot pentru învățare colaborativă Prin Proiectul finanțat de Uniunea Europeană Erasmus+2022-1-RO01-KA121-SCH-000054443, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana doresc să multiplice experiența dobândită în această lună la job shadowing în Institutul Filles de Marie din Bruxelles, scoala pilot pentru învățare colaborativă și implementarea celor mai noi rezultate din neuroștiințe. Scopul mobilității este însușire a practicilor didactice inovative bazate pe neuroștiințe și implementarea lor la Liceul Tehnologic Ștefan Hell din Sântana și școlile din zona. Directorul Institutului Filles de Marie, Dimitri Van Den Dooren, este promotorul învățării colaborative, a perfecționării cadrelor didactice printr-un proces de didactică experimentală, fundamentata pe neuroștiințe și pe o dotare cu materiale didactice moderne, care stimulează creativitatea și învățarea, în aceasta școala cosmopolită. Cadre didactice participante: Höniges Ana și Rotar Nicoleta.

Hotarari ale guvernului Romaniei

Publicat 6 Martie 2023

/media/uploads/2023/03/06/8a3db206-8148-48bd-834e-3d1aac326a82.jfif

La Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana, Gradinița PP1 Sântana, locația Cartier Satu Nou este proaspăt renovată si primitoare

Publicat 3 Martie 2023

La Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana, Gradinița PP1 Sântana, locația Cartier Satu Nou este proaspăt renovată si primitoare Pentru renovare și dotare, Asociația Cetatea Voluntarilor Arad a catalizat colaborarea Primăriei Sântana cu EKR Sântana și cu școala, a implementat un concept original de succes, care asigură funcționalitate, impact estetic, materiale didactice și echipamente digitale necesare prescolarilor. Conducerea liceului, alături de cadrele didactice și părinți iși exprimă gratitudinea și satisfacția pentru că la grădiniță este asigurat un cadru generos pentru educație de calitate.