Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 35/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea proceselor verbale

Hotărârea 34/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea ordinii de zi

Hotărârea 33/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Desemnarea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea 32/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2010

Hotărârea 31/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea stabilirii cotei de impozitare pentru S.C. hammerer aluminium industries S.R.L.

Hotărârea 30/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Trecerea unui imobil din proprietatea publica a orasului in prorietatea privata , imobil evdentiat in c.f. 6184 Sântana

Hotărârea 29/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Modificarea actului constitutiv si statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara apa canalizare judetul arad

Hotărârea 28/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea revocarii d-lui olariu marian ioan si a d-nei hugel delia din calitatea de membri ai consiliul de administratie si alegerea noilor membri in consiliul de administratie al companiei

Hotărârea 27/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 25/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Mandatarea reprezentantului consiliului local Sântana in adunarea generala a actionarilor la C.A.a. , sa voteze bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009