Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 67/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local al orasului Sântana catre cultele religioase de pe raza orasului Sântana si a satului apartinator caporal alexa

Hotărârea 66/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local al orasului Sântana catre clubul sportiv unirea Sântana

Hotărârea 65/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea procesului verbal a sedintei din luna aprilie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 64/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 62/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Revocarea articolului 4 din h.c.l. nr. 34/28.02.2008 cu privire la aprobarea infiintarii unei societati comerciale de interes local in subordinea consiliului local Sântana

Hotărârea 61/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Revocarea h.c.l. nr. 40/17.03.2010 cu privire la mandatarea domnului vuiciu alexandru sa depuna la oficiul registrului comertului arad actele necesare cu privire la suspendarea activitatii S.C. primvest S.R.L.

Hotărârea 60/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Acordarea unui mandat reprezentantului orasului Sântana in A.G.A. la asociatia de dezvoltare intercomunitara sistem integrat de gestionare a desurilor judetul arad

Hotărârea 59/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Mandatarea doamnei consilier juridic popovici monica sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2010 ale directorului general al companiei

Hotărârea 58/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Modificarea h.c.l. nr. 136/06.08.2005 cu privire la numirea consiliului de administratie la clubul sportiv unirea Sântana

Hotărârea 57/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana