Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 25/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea infiintarii unui birou de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice care vor desfasura activitati economice prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor legii nr. 300/2004

Hotărârea 24/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Darea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiilor , terenul situat in Sântana, strada Muncii, nr.53 c, evidentiat in cf nr. 5200 Sântana top 572-574/1 in suprafata de 4508 mp in favoarea bisericii ortodoxe romane pentru constructia unei biserici ortodoxe

Hotărârea 23/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5745 Sântana

Hotărârea 22/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 6206 Sântana

Hotărârea 21/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5746 Sântana

Hotărârea 20/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr.. 6207 Sântana si c.f. nr. 6430 Sântana

Hotărârea 19/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Vanzarea directa catre S.C. Azienda Agricola Garda S.R.L. a terenului proprietate privata a orasului Sântana evidentiat in c.f. nr. 5748 Sântana

Hotărârea 18/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 17/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Aprobarea completarii programului anual de achizitii publice pentru anul 2009

Hotărârea 16/2009 Publicat Marți, 17.02.2009

Mandatarea domnului primar Enache Viorel sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. alegerea unui nou membru in C.A. ca urmare a demisiei unui administrator, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si situatiile financiare pe anul 2008