Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 24/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Reorganizarea retelei scolare la nivelul orasului Sântana si satului apartinator caporal alexa , incepand cu anul scolar 2010 – 2011

Hotărârea 23/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea planului de investitii pe anul 2010 pe domeniul public al orasului Sântana concesionat companaiei de apa arad s.a. care se realizeaza din fonduri iid

Hotărârea 22/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evidentiat in c.f. nr. 301024 Sântana

Hotărârea 21/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de asociere in participatiune nr. 4126/29.06.2005

Hotărârea 20/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna ianuarie 2010 a consiliului local Sântana

Hotărârea 17/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Modificarea actului constitutiv al operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a. la capitolele prevazute in anexa

Hotărârea 16/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 15/2010 Publicat Luni, 08.03.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 26/2010 Publicat Vineri, 05.03.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 19/2010 Publicat Vineri, 05.03.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare