Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 386/2010 Publicat Joi, 11.02.2010

DISPOZIŢIA Nr. 386 din 16.04.2009 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA

Hotărârea 90/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea statului de functii si de organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul primariei orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 89/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Vânzarea unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995

Hotărârea 88/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 87/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare la nivelul orasului Sântana

Hotărârea 86/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna iunie 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 85/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 84/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 83/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 82/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare