Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 84/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 83/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 82/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare

Hotărârea 81/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 80/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Rectificarea bugetului local al orasului Sântana pentru anul 2009

Hotărârea 79/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al operatorului regional S.C. compania de apa arad s.a.

Hotărârea 78/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar si casare a mijloacelor fixe

Hotărârea 77/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea proceselor verbale a sedintelor din luna mai 2009 a consiliului local Sântana

Hotărârea 76/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 75/2009 Publicat Joi, 11.02.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta