Hotărâri ale consiliului local

Hotărârea 49/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare

Hotărârea 48/2010 Publicat Miercuri, 04.08.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 69/2010 Publicat Miercuri, 23.06.2010

Programul anual de achiziţii publice

Hotărârea 63/2010 Publicat Miercuri, 23.06.2010

Desemnarea presedintelui de sedinta

Hotărârea 47/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – reparatii drumuri in localitatile Sântana si caporal alexa , 3 km pietruire , 6 km. tratamente bituminoase si 5000 mp. asfaltare

Hotărârea 46/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii – reabilitare camin cultural Comlaus

Hotărârea 45/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului grupuri sanitare si terasa de la scoala sfanta ana

Hotărârea 44/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului sala de sport , club , acoperis si fatade la grup scolar Sântana

Hotărârea 43/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Mandatarea domnului primar Enache Viorel sa voteze in A.G.A. la S.C. Compania de Apa S.A. participarea companiei la programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Hotărârea 42/2010 Publicat Joi, 08.04.2010

Aprobarea trecerii in proprietatea privata a orasului Sântana a terenului evidentiat in c.f. nr. 301031 Sântana