Dispoziții primar

DISPOZIŢIA nr. 384 DIN 25.07.2023 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE AFERENTĂ PLANULUI DE AFACERI PENTRU INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DEZVOLTATE DE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA DE APĂ ARAD SA, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE AVIZULUI ANRSC NR.978944.10.072023 ȘI ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN ADUNAREA GENERALĂ AL ASOCIAŢIILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE JUDETUL ARAD, LA CARE UAT ESTE MEMBRU ASOCIAT Publicat Marți, 25.07.2023
DISPOZIŢIA nr. 382 DIN 24.07.2023 PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE 4.000.000 LEI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 1 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 24/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL BUGETARE DESTINATE ACORDĂRII UNOR ÎMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI Publicat Luni, 24.07.2023
DISPOZIŢIA nr. 376 DIN 19.07.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2023 Publicat Miercuri, 19.07.2023
DISPOZIŢIA nr. 365 DIN 06.07.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENȚII, A DEVIZULUI GENERAL, RESPECTIV INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI A PROIECTULUI "REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE -REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE SÂNTANA- SÂNTANA STR. 1 DECEMBRIE NR. 36, JUD.ARAD" Publicat Joi, 06.07.2023
DISPOZIŢIA nr. 341 DIN 23.06.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2023 Publicat Vineri, 23.06.2023
DISPOZIŢIA nr.323 DIN 09.06.2023 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAŞ SÂNTANA CF NR. 314197 SÂNTANA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.877 MP, APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL ORAŞULUI SÂNTANA, JUDETUL ARAD, AVÂND CA DESTINAȚIE “SERE HIDROPONICE Publicat Vineri, 09.06.2023
DISPOZIŢIA nr. 319 DIN 06.06.2023 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA CREĂRII UNUI CENTRU DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PĂRINȚI ȘI COPII ÎN ORAȘUL SÂNTANA” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT - Publicat Marți, 06.06.2023
DISPOZIŢIA nr. 295 DIN 17.05.2023 PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI SÂNTANA Publicat Miercuri, 17.05.2023
DISPOZIŢIA nr. 284 DIN 12.05.2023 PRIVIND ADERAREA ȘI INCLUDEREA TERITORIULUI ORAȘULUI SANTANA LA PARTENERIATUL/TERITORIUL LEADER CONSTITUIT PRIN ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ,,MICRO REGIUNEA VĂILOR CRIȘURILOR ALB ȘI NEGRU’’ PENTRU OBȚINEREA SPRIJINULUI PREGĂTITOR, PENTRU SELECȚIA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ AFERENTĂ PERIOADEI DE PROGRAMARE 2023 2027 Publicat Vineri, 12.05.2023
DISPOZIŢIA nr. 255 DIN 21.04.2023 PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII, DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI SÂNTANA Publicat Vineri, 21.04.2023
DISPOZIŢIA nr. 249 DIN 19.04.2023 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ORAȘULUI SÂNTANA ÎN PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE Publicat Miercuri, 19.04.2023
DISPOZIŢIA nr. 224 DIN 31.03.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL SÂNTANA – ETAPA 2” Publicat Vineri, 31.03.2023
DISPOZIŢIA nr. 205 DIN 22.03.2023 PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL LOCALITĂȚII SÂNTANA ȘI SATULUI APARȚINĂTOR CAPORAL ALEXA PE ANUL 2023 Publicat Miercuri, 22.03.2023
DISPOZIŢIA nr. 192 DIN 16.03.2023 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL SÂNTANA , JUDEȚUL ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI, COMPONENTA C15: EDUCAȚIE , OBIECTIV DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE Publicat Joi, 16.03.2023
DISPOZIŢIA nr. 174 DIN 06.03.2023 PRIVIND DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI IDENTIFICAT PRIN NR. TOP. 312271, INSCRIS IN CF nr. 312271 – SANTANA Publicat Luni, 06.03.2023
DISPOZIŢIA nr. 159 DIN 22.02.2023 PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII NR. 141 din 28.09.2021 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAŞ SÂNTANA STR. MUNCII NR. 73 AP. 2 CF 303941-C1-U2 SÂNTANA, APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL ORAŞULUI SÂNTANA, JUDETUL ARAD, AVÂND CA OBIECTIV “AMENAJARE SPAŢII MEDICALE” Publicat Miercuri, 22.02.2023
DISPOZIŢIA nr. 83 DIN 17.02.2023 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A DEVIZULUI GENERAL PARTE COMPONENTĂ A STUDIULUI DE FEZABILITATE, RESPECTIV INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE ÎN ORAȘUL SÂNTANA STR. CLOȘCA, GRIVIȚA REDUTĂ, SOMEȘULUI, VASILE CUCU, ION VIDU, 8 MARTIE ȘI EXTINDERE REȚEA DE APĂ STR. CLOȘCA" Publicat Vineri, 17.02.2023
DISPOZIŢIA nr. 50 DIN 03.02.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REÎNNOIREA MANDATULUI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL Publicat Vineri, 03.02.2023
DISPOZIŢIA nr. 42 DIN 31.01.2023 PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAŞULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2023 Publicat Marți, 31.01.2023
DISPOZIŢIA nr. 33 DIN 27.01.2023 PRIVIND AVIZAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, STUDIULUI DE FUNDAMENTARE/OPORTUNITATE, DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE DEPOZITARE ȘI NEUTRALIZARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL ARAD OPERAREA DEPOZITULUI CONFORM ARAD Publicat Vineri, 27.01.2023
DISPOZIŢIA nr. 29 DIN 25.01.2023 PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAŞULUI SÂNTANA PENTRU ANUL 2023 Publicat Miercuri, 25.01.2023
Dispozitia NR.434 DIN 28.09.2022 privind aprobarea Codului de etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrui aparatului de specilitaite al Primarului Orasului Santana Publicat Marți, 15.11.2022
Dispozitia NR.453 DIN 19.10.2022 privind aprobarea masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Santana Publicat Marți, 15.11.2022
Dispozitia NR.486 DIN 04.11.2022 privind desemnarea doamnei Nistor Dorina Monica - consilier de etica la nivelul UAT Santana Publicat Marți, 15.11.2022
DISPOZIŢIA nr. 425 DIN 23.09.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 29.09.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 26.09.2022
DISPOZIŢIA nr. 420 DIN 20.09.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 21.09.2022, 0RA 13:00 Publicat Miercuri, 21.09.2022
DISPOZIŢIA nr. 376 DIN 24.08.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 30.08.2022, 0RA 16:00 Publicat Vineri, 26.08.2022
DISPOZIŢIA nr. 371 DIN 12.08.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 16.08.2021, 0RA 14:30 Publicat Luni, 15.08.2022
DISPOZIŢIA nr. 345 DIN 15.07.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 21.07.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 18.07.2022
DISPOZIŢIA nr. 335 DIN 06.07.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 07.07.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 11.07.2022
DISPOZIŢIA nr. 324 DIN 28.06.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 29.06.2022, 0RA 12:00 Publicat Miercuri, 29.06.2022
DISPOZIŢIA nr. 309 DIN 24.06.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 30.06.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 27.06.2022
DISPOZIŢIA nr. 276 DIN 20.05.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 26.05.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 23.05.2022
DISPOZIŢIA nr. 232 DIN 26.04.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 26.04.2022, 0RA 12:00 Publicat Miercuri, 27.04.2022
DISPOZIŢIA nr. 231 DIN 20.04.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 28.04.2022, 0RA 16:00 Publicat Luni, 25.04.2022
DISPOZIŢIA nr. 213 DIN 04.04.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 05.04.2022, 0RA 15:00 Publicat Joi, 07.04.2022
DISPOZIŢIA nr. 107 DIN 16.03.2022 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA, PENTRU DATA DE 24.03.2022, 0RA 16:00 Publicat Vineri, 18.03.2022
DISPOZITIA NR. 473 DIN 19.11.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 25.11.2021, ORA 16:00 Publicat Vineri, 19.11.2021
DISPOZITIA NR. 433 DIN 19.10.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 20.10.2021, ORA 12:00 Publicat Vineri, 22.10.2021
DISPOZITIA NR. 344 DIN 20.08.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 26.08.2021, ORA 16:00 Publicat Vineri, 20.08.2021
DISPOZITIA NR. 300 DIN 09.07.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 15.07.2021, ORA 16:00 Publicat Vineri, 09.07.2021
DISPOZITIA NR. 187 DIN 21.04.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 27.04.2021, ORA 16:00 Publicat Miercuri, 21.04.2021
Dispozitia nr. 181 din 16.04.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a consiliului local Santana, pentru data de 20.04.2021, ora 16:00 Publicat Vineri, 16.04.2021
DISPOZITIA NR. 98 DIN 10.02.2021 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 16.02.2121, ORA 16:00 Publicat Vineri, 12.02.2021
DISPOZITIA NR. 19 DIN 13.01.2021 PRIVIND CONVOCAREA N SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU DATA DE 19.01.2121, ORA 16:00 Publicat Miercuri, 13.01.2021
Dispozitia nr. 610 din 22.12.2020 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local Sântana, pentru data de 28.12.2020, ora 16:00 Publicat Marți, 22.12.2020
Dispozitia nr.607 din 21.12.2020 privind convocarea in sedinta extrordinara cu convocare de indata a Consiliului Local, pentru data de 22.12.2020, ora 13:00 Publicat Luni, 21.12.2020
Dispozitia nr.596 din 11.12.2020 privind convocarea in sedinta extrordinara cu convocare de indata a Consiliului Local, pentru data de 14.12.2020, ora 12:00 Publicat Vineri, 11.12.2020
Dsipozitia nr.559 din 20.11.2020 privind convocarea CL in sedinta ordinara, in data de 26.11.2020 Publicat Vineri, 20.11.2020
Dispoziția nr.533 din 13.11.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Orașului Sântana, în ședință extraordinară pentru data de 13.11.2020, ora 13:00 Publicat Vineri, 13.11.2020
Dispozitia nr.515 din 30.10.2020 Publicat Vineri, 30.10.2020
DISPOZIŢIA nr. 425 DIN 16.09.2020 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA Publicat Miercuri, 16.09.2020
DISPOZIŢIA nr. 411 DIN 01.09.2020 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA Publicat Marți, 01.09.2020
DISPOZIȚIA nr. 377 DIN 12.08.2020 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA Publicat Miercuri, 12.08.2020
DISPOZITIA NR 375 DIN 10.08.2020 PRIVIND CONVOCAREA IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SANTANA Publicat Luni, 10.08.2020
DISPOZIȚIA nr. 312 DIN 22.07.2020 PRIVIND CONVOCAREA ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA Publicat Miercuri, 22.07.2020