Răspunsul Primarului oraşului Sântana la întrebările cetăţenilor

Publicat 24 Iunie 2011

 

Audienţă publică

 

     Dragi sântăneni, urmare a numeroaselor întrebări adresate în ultimul timp cu ocazia audienţelor, prin scrisori, telefon sau cu alte prilejuri şi considerînd că aceste întrebări sunt de interes general, doresc să acord un răspuns public şi aştept în continuare opiniile dumneavoastră.

   În domeniul reorganizării instituţiilor bugetare şi al regionalizării României, situaţia este următoarea:

 • Primăria Sântana funcţionează cu 56 de angajaţi faţă de numărul de minim 104 şi maxim 120 angajaţi prevăzut de legislaţie pentru un oraş de ctg. III şi cu 13000 locuitori. Salariul mediu la nivelul Primăriei Sântana este de 687 lei net, respectiv 923 lei brut. Solicitările cetăţenilor sunt rezolvate majoritar în aceeaşi zi şi numai o preocupare şi un efort deosebit al salariaţilor Primăriei permite să nu avem întîrzieri în rezolvarea solicitărilor cetăţenilor, sau a altor instituţii publice şi private.

 • Spitalul Orăşenesc Sântana a fost închis în urma reorganizării instituţiilor medicale la nivel naţional. Serviciile medicale pentru cetăţeni continuă să fie asigurate prin Centrul de Primire Urgenţe şi Staţia de Ambulanţă care funcţionează în clădirea Spitalului. Bugetul local va asigura în anul 2011 fondurile necesare amenajării corespunzătoare a spaţiilor necesare acestor servicii.La data închiderii, Spitalul Sântana avea datorii în valoare de 114.000 lei reprezentînd utilităţi, cheltuieli salariale, medicamente, alimente, şi material divers.        În acelaşi timp, spaţiile rămase libere în clădirea spitalului sunt puse la dispoziţia medicilor solicitanţi în vederea realizării unor cabinete medicale individuale şi a unei clinici medicale. Lista spaţiilor şi solicitanţilor este prezentată în anexa 1.

 • Începînd cu 1 iulie se închide Administraţia Financiară şi Trezoreria din oraşul nostru. Intervenţiile mele s-au soldat cu promisiuni din partea autorităţilor centrale privitor la menţinerea unui punct de lucru în Sântana. Solicitarea adresată conducerii ANAF este prezentată în anexa 2.

 • Referitor la proiectul de reorganizare administrativă pe regiuni, am primit solicitarea din partea Comitetului pentru Salvarea judeţului Arad de a mă pronunţa public, cu sinceritate şi fără echivoc (cu DA sau NU) dacă sunt de acord cu desfiinţarea judeţului Arad. Răspunsul meu este DA, sunt de acord cu proiectul de reorganizare pe regiuni a României; consider că aceasta este soluţia pentru descentralizare şi debirocratizare, iar Primăriile vor fi mai direct, mai eficient şi mai responsabil implicate în soluţionarea problemelor oamenilor.

          În domeniul proiectelor, Sântana şi Caporal Alexa au cunoscut în ultimii doi ani o perioadă de stagnare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii generale a oraşului nostru, în mod deosebit pentru:

 • Infrastructura rutieră (proiect de asfaltare 37,8 km drumuri orăşeneşti, cu refacerea trotuare, spaţii verzi, rigole, acostamente şi accese / podeţ case, în colaborare cu CJA). Proiectul nostru a fost modificat în repetate rînduri de autorităţile centrale, astfel încît în prezent aşteptăm demararea lucrărilor din etapa I, asfaltare a 12,1 km drumuri orăşeneşti, însă fără lucrările de amenajare a trotuarelor, spaţiilor verzi, acceselor, etc. Lista străzilor cuprinse în etapele I şi II este prezentată în anexa 3.

 • Infrastructura de mediu: canalizarea şi staţia de epurare sunt în faza derulării procedurilor de achiziţie publică / licitaţie la nivel de CJA. Proiectul de realizare a unui parc în zona Boroş aşteaptă finanţarea de la finele anului 2009.

 • Infrastructura de cultură: proiectul Casa de cultură depus de noi la Ministerul Dezvoltării este în continuare pe lista de aşteptare a deschiderii finanţării.    Situaţia juridică a Căminului Cultural Comlăuş este în curs de clarificare la Comisia Specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Căminul Cultural Vasile Roaită a fost retrocedat în primăvara 2011 către Forumului German.

 • Infrastructura de locuinţe: proiectul pentru blocurile ANL este în faza de aprobare a studiilor de fezabilitate pe care le-am întocmit. Am reuşit să finalizăm proiectul Zona rezidenţială Sântana şi sunt în faza de distribuire 52 loturi de teren pentru construcţii locuinţe tineri, conform cu legea 15 / 2003. Lista primelor 32 de tinere familii care primesc gratuit loturi de teren de 400 mp este prezentată în anexa 4.

 • Infrastructura de învăţămînt: proiectul Grădiniţă cu program prelungit, în parteneriat cu Ministerul Învăţămîntului şi Banca Mondială aşteaptă finanţarea. Am realizat şi lucrăm mai departe, prin bugetul local şi cu sprijinul CJA, lucrări de modernizare a clădirilor aparţinînd grădiniţelor şi şcolilor de pe raza oraşului.

 • În anul 2011, situaţia lucrărilor publice realizate şi aflate în curs de realizare este prezentată în anexa 5.

   

 

                                                          P R I M A R

                                                    Prof. Viorel Enache

Anexa nr.1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5