Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară la Şcoala Generală Nr. 2 Sântana

Publicat 25 Mai 2010

În cadrul acestei acţiuni, domnişoara Guler Cristina, profesor de limba engleză la Şcoala Generală Nr.2 Sântana, a participat, în intervalul 2-14 mai 2010, în Southampton, Anglia, la un curs de formare, având ca temă motivarea elevilor de la ciclul gimnazial în învăţarea unei limbi străine. Cursul a constat în ateliere de muncă în care au fost exemplificate practic metode şi materiale care să-i ajute pe elevii cu dificultăţi de învăţare în formarea de competenţe lingvistice.

     Pe lângă atelierele de muncă, profesorii au avut ocazia de a vizita şcoli similare din Anglia, de a face schimb de bune practici cu profesorii de acolo. De asemeneau au fost organizate vizite culturale în oraşele din apropiere ( Winchester şi Londra) precum şi vizitarea unor obiective din patrimoniul cultural britanic (Stonehenge).
Astfel, domnişoara profesor s-a întors la catedra de la Şcoala Generală Nr.2 Sântana cu un bagaj de cunoştinţe care vor contribui în mod sigur la creşterea calităţii actului educativ.