Dezbatere publică asupra Planului Urbanistic General al oraşului Sântana

Publicat 14 Iunie 2011

    Primarul oraşului Sântana anunţă

publicul, factorii interesaţi, organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale/ ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor despre finalizarea propunerilor preliminare ale PUG- ului şi RLU aferent.

Documentele complete ale propunerilor, respectiv prima versiune a PUG-ului şi RLU aferent, se pot consulta la sediul Primăriei oraşului Sântana, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, între orele 10,oo – 16,oo, în perioada 16.06.2011 – 26.07.2011.
 
Dezbaterea publică va avea loc în data de 28.07.2011, la sediul Primăriei oraşului Sântana, ora 10,oo şi sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.
 
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt dl. Sas Teodor şi d-na Popovici Monica.
 
 
 
 
                                                       PRIMAR,
                                                    Enache Viorel