Depunere cerere pentru sprijin financiar pe cap de animal- speciile ovine şi caprine

Publicat 29 Aprilie 2010

Pot efectua această solicitare deţinătorii de animale, din speciile menţionate, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

-deţin un număr de minim 50 capete femele de ovine şi/sau 25 capete femele caprine, care au îndeplinit vârsta de minim un an la data de 31 martie 2010;

-efectivul de femele ovine şi/sau femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţioanl al exploataţiilor la data solicitării primei;

-efectivul de femele ovine şi/sau caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie-31 august 2010, în vederea efectuării controalelor la faţa locului.

Pentru a beneficia de această primă, solicitanţii trebuie să depună la Centrul Judeţean al APIA, în intervalul 28 aprilie-31 mai 2010 o cerere însăţită de următoarele documente depuse într-un dosar cu şină :

-copie BI/CI/CUI/ Certificat de înregistrare, după caz, al deţinătorului animalelor din exploataţie şi solicitant;

-declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei;

-adeverinţă emisă de asociaţia crescătorilor de ovine/caprine legal constituită, pentru membrii acestor asociaţii, din care rezultă calitatea de membru al acestei asociaţii şi efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita prima;

-dovada contului bancar activ deschis pe numele solicitantului.

Cererile pretipărite se eliberează de la Centrul Judeţean Arad al APIA în baza cardului (codului) exploataţiei şi cuprinde, pe lângă datele solicitantului, şi lista cu animalele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor.

Datele din cererea pretipărită vor fi verificate şi corectate de către solicitanţi după care cererea va fi depusă şi înregistrată la APIA.

Recomandăm ca înaintea depunerii cererilor la Centrul Judeţean APIA Arad, solicitanţii să verifice la medicii veterinari concesionari, numărul de animale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, să facă modificările necesare în funcţie de animalele deţinute în exploataţie, în aşa fel încât numărul de animlae existente în exploataţie să coincidă cu cele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor şi menţionat în cererea de solicitare a primei.

Începând cu acest an se aplică penalităţi dacă în urma controalelor efectuate se constată diferenţă între numărul de animale solicitate în cerere şi numărul de animale determinat. Dacă acesta este mai mare de trei animale, prima totală se reduce cu o cotă cuprinsă între 5% şi 20 %, sau se exclude de la plată dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi cel determinat este de peste 50%.

Pentru a evita această situaţie, este necesar ca, înainte de a se prezenta la APIA pentru depunerea cererii, deţinătorii de animale să meargă la medicul veterinar concesionar, împreună cu care să verifice şi să facă corecturile în Registrul naţional al exploataţiilor, respectiv scoaterea animalelor pe care nu le mai are şi adăugarea animalelor pe care le are în exploataţie la data depunerii cererii.

Cele prezentate sunt reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.98 din 23 aprilie, publicat în Monitorul Oficial nr. 271/27.04.2010 .