Anunț privind proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al orașului Sântana pentru anul 2022

Publicat 13 Ianuarie 2022

Anunt