ANUNȚ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE, CARE INCLUDE TOATE OBSERVAȚIILE AVIZATORILOR ȘI CARE SE SUPUNE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Publicat 14 Iunie 2022

ANUNȚ  ETAPA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE, CARE INCLUDE TOATE OBSERVAȚIILE AVIZATORILOR ȘI CARE SE SUPUNE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA,  anunță publicul interesat cu privire la consultarea documentației de urbanism: Plan Urbanistic Zonal – Pentru ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice pentru  amplasamentul aferent numerelor cadastrale 302768, 302769, 307005,  306418, 302056 în orașul Sântana, Jud. Arad, conform ordin nr.2701/2010 privind etapa 4 – “elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională” . 

Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face în termen de 20 zile calendaristice de la data anunțului 14.06.2022 la sediul Primăriei Orașului Sântana.