Anunț branșament gaz

Publicat 4 Ianuarie 2021

Având în vedere Ordinul ANRE nr. 176 din 09.10.2020 art. 6 alin. (2)OSD(operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale) efectuează şi finanţează activităţile privind extinderea rețelei de transport gaze naturale și realizarea branșamentelor în limita lungimii de 2.500 ml.
Pe raza UAT Sântana, serviciul de distribuție a gazelor naturale este concesionat de către DELGAZ-GRID S.A.

 

Astfel, pentru realizarea branșamentelor de gaze naturale este necesară urmarea instrucțiunilor pe site-ul https://delgaz.ro sau trimiterea pe adresele de e-mail: office@delgaz-grid.roradu.vacarescu@delgaz-grid.ro a următoarelor documente:

- cerere tip - anexată

- copie extras C.F.

- copie B.I. 

- plan de încadrare/situație - anexat 

(se poate obține de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Sântana sau de la un topograf)

- acordul proprietarului rețelei stradale (în cazul în care rețeaua a fost introdusă de Primăria orașului Sântana* sau de o persoană privată)

 

*în cazul în care rețeaua a fost introdusă de Primăria orașului Sântana, adeverința privind acordul se va elibera în baza chitanței privind plata taxei de racordare la rețeaua stradală