ANUNŢ - Actualizare Registre Agricole

Publicat 10 Februarie 2010

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile O.G. nr.28/2008 cu modificările şi completările în vigoare, este obligatorie înscrierea în Registrele Agricole ale Primăriei oraşului Sântana a tuturor persoanelor şi gospodăriilor de pe raza localităţii Sântana.

În vederea organizării şi completării cu exactitate a Registrelor Agricole, vă puteţi prezenta la sediul Primăriei oraşului Sântana, biroul Agricol  după cum urmează:

5 Ianuarie - 1 Martie pentru:

  • notarea membrilor gospodăriei;
  • terenul aflat în proprietate şi utilizare;
  • clădiri-locuinţe;
  • construcţii-anexe;
  • maşini-utilaje;
  • efectivul de animale.
 

până la 31 Mai pentru construcţiile noi;

până la 30 Iunie pentru a declara modul de folosinţă a terenului agricol.